جان کری: از چیزهایی که من خیلی بدان مفتخر هستم تلاشی بود که برای انتقال مجاهدین از کمپ لیبرتی صورت دادیم

جان کری در بخشی از سخنرانی خداحافظی خود در وزارت‌خارجه آمریکا و خطاب به کارکنان این وزارتخانه ضمن اشاره به تلاشهای اشرف‌نشانها و هموطنان مقیم آمریکا برای تضمین حقوق و حفاظت مجاهدان اشرفی، گفت:
یکی از چیزهایی که من خیلی بدان مفتخر هستم تلاشی بود که صورت دادیم و من یادم هست که استماع بعد از استماع می‌رفتم و شما نیز به یاد دارید کسانی را که آن با جلیقه‌های زرد در آن بالا بودند و مجاهدین خلق ایران را نمایندگی می‌کردند.
و ما ۳۰۰۰نفر از آنها را از کمپ لیبرتی خارج و به مکانهای امن منتقل کردیم که در آنجا در امنیت هستند و جان آنها از حملات پیاپی نجات یافته است. من از جاناتان واینر، فرستاده ویژه‌مان، و دیگران به‌خاطر چنین تلاشی تشکر می‌کنم. این یک تلاش عظیم بوده است

Print Friendly, PDF & Email