نصیحت دایی ولی‌فقیه ارتجاع به وی: تا شیرازه مملکت از هم نپاشیده مشی خود را تغییر دهید

mirdamadiحسین میردامادی دایی خامنه‌ای طی نامه‌یی به وی نوشت: «آسید‌علی! تا دیرتر از این نشده و دوران شما پایان نیافته و شیرازه امور به کل از‌ هم ‌نپاشیده و مُلک و ملت از دست نرفته، مشی خود را تغییر دهید و این ناهنجاریها را جبران کنید. هنوز زمان، کاملاً از دست نرفته و از آفتاب رو به غروب عمر شاید رشحه‌ای باقی باشد. محبت، مدارا و رعایت کرامت انسانی و وفا به «آیین وفا و مهربانی» را جایگزین خشونت، کین‌کِشی، مظلوم‌کُشی و انحصارطلبی کنید… دستور آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، روزنامه‌نگاران و هواداران حقوق‌بشر، از زن و مرد، پیر و جوان، را که احیاناً منتقد شما بوده‌اند و در زندانهای طویل‌المدت به‌سر می‌برند و برخی مادران اطفال خرد‌سال هستند، صادر کنید».

Print Friendly, PDF & Email