اعتراض اعضای شورای امنیت به نقض مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت توسط حکومت آخوندی

samanta_paverدر جلسه شورای امنیت سازمان ملل‌متحد که برای بررسی نقض تحریم تسلیحاتی رژیم ایران تشکیل شده بود، سفرای فرانسه، انگلستان و آمریکا نقض مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت توسط حکومت آخوندی را محکوم کردند و بر لزوم مقابله جامعه جهانی با سیاستهای مداخله جویانه این رژیم در منطقه تأکید کردند.

سامانتا پاور، نماینده آمریکا گفت: ضروری است که شورای امنیت به‌طور یکپارچه رژیم ایران را مجبور کند تا به اجرای کامل تعهداتش در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ تن دهد و همه محدودیتها در مورد صادرات تسلیحات و موارد مشابه را به اجرا درآورد.

وی خواستار حفظ تحریم‌های تسلیحاتی علیه رژیم ایران شد و گفت: برجام نباید باعث شود که شورای امنیت ملل‌متحد در برابر دیگر اقدامهای این رژیم برای ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه کوتاه بیاید.

در پی اظهارات نمایندگان فرانسه، انگلستان و آمریکا در شورای امنیت ملل‌متحد علیه دخالتهای رژیم آخوندی در منطقه و نقض تحریمهای بین‌المللی توسط این رژیم، دیکتاتوری آخوندی غیظ و نگرانی خود را در تلویزیون حکومتی نشان داد:
سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل در آخرین حضورش در این سازمان هم‌چون سخنان پیشین؛ ایران را عامل بی‌ثبات کننده در منطقه دانست.

خوشرو سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز گفت مواضع آمریکا و انگلیس بیش از آن‌که به موضوع جلسه ارتباط داشته باشد نشانگر ناخشنودی عمیق آنها از شکست تروریستها در سوریه و نرسیدن به اهدافشان در یمن بود.

قاسم سلیمانی : چیه ماجرا؟
گوینده: ماجرا از این قرار است که در جلسه شورای امنیت بارها نام قاسم سلیمانی برده شد، آنها می‌گفتند در آخرین گزارش بان کی‌مون آمده است سردار سلیمانی سفرهای خارجی دارد و کشورهای عضو سازمان ملل باید مانع ورود و یا گذر او از خاکشان شود.

سامانتا پاور: اگر ایران می‌خواهد به منافع کامل ناشی از توافق هسته‌یی برسد باید نشان دهد که رفتار مخربش تغییر کرده است مثلاً ما مخالف سفرهای ژنرال قاسم سلیمانی هستیم.

Print Friendly, PDF & Email