صندوق‌های بازنشستگی ایران به کانون بحران تبدیل می‌شوند

حجت میرزایی

حجت میرزایی، معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی، مصوبۀ جدید مجلس شورای اسلامی ایران را درخصوص بازنشستگی زنان مورد انتقاد قرار داد و گفت که این مصوبه بار مالی سنگینی را به صندوق های بازنشستگی کشور تحمیل می کند. حجت میرزایی در ادامه گفت که هم‌اکنون صندوق های بازنشستگی کشور با کسری های هنگفت روبرو هستند که ممکن است در آینده به کانون بحران در جامعه تبدیل شوند.

مجلس شورای اسلامی موافقت خود را با بازنشستگی زنان با بیست سال سابقۀ کار و بدون شرط سن اعلام کرده و این تصمیم، به گفتۀ معاون وزیر کار، ۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت به وجود می آورد.

حجت میرزایی در گفتگو با ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، گفته است که هم اکنون صندوق های بازنشستگی کشور و فولاد با ۸۰ تا ۱۰۰ درصد کسری روبرو هستند و همین دو مورد ۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت به وجود آورده که در سال آینده به ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بدهی خود دولت به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود.

Print Friendly, PDF & Email