گزارش ويژه فاكس نيوز ـ ترامپ بايد با اپوزيسيون ايران تماس بگيرد

فاكس نيوزتلويزيون فاكس نيوز ۹۵/۱۰/۲۶
اريك شاون ـ گزارش ويژه فاكس نيوز. درحالي كه معاون وزير خارجه ايران امروز صبح گفته است ايران توافق اتمي را كه با ۶ قدرت جهاني از جمله آمريكا بسته است را مجدداً مورد مذاكره قرار نمي دهد, منابع مي گويند به پرزيدنت منتخب ترامپ اين نامه, بصورت دستي تحويل داده شده است كه داراي امضاي ۲۳تن از مقامات ارشد آمريكا مي باشد كه خواستار رويكرد جديدي نسبت به ايران شده اند. و از دولت آينده ترامپ مي خواهند كه با اپوزيسيون ايران رابطه برقرار كرده و كاركند, چيزي كه دولت هاي پيشين ظاهراً انجام نداده اند, اين نامه توسط طيفي از مقامات دوحزبي شامل رودي جولياني, سناتور پيشين جو ليبرمن, دادستان كل پيشين مايكل موكيزي و رئيس ستاد مشترك پيشين در زمان پرزيدنت كلينتون ژنرال هيوشلتون و سايرين مي باشند كه مي گويند ” پرزيدنت اوباما ابراز اميدواري مي كرد كه مذاكرات اتمي رهبران ايران را وادار خواهد كرد كه منافع آمريكارا با ملاحظه بيشتري درنظر بگيرند.
اكنون روشن شده است كه رهبران ايران هيچ علاقه اي به عمل متقابل ندارند, حكام ايران مستقيماً منافع استراتژيك آمريكا, سياست ها و اصول آمريكا و متحدان و دوستان ما درخاورميانه هدف قرار داده اند… آمريكا براي احياي نفوذ و اعتبار خود در جهان نيز به تجديد نظر در سياست خود دارد ” .
جان بولتون سفير پيشين آمريكا در سازمان ملل و كارشناس ارشد در موسسه آمريكن اينترپرايز و همكار فاكس نيوز در برنامه ماست, او ازاپوزيسيون ايران حمايت كرده است.
س : آقاي سفيردرمورد اين نامه, خواستار چه نوع تجديد نظردرسياست خارجي مي باشند؟ و به نظر شما ما به چه نوع سياست خارجي جديدي نيازمنديم؟
جان بولتون: فكر مي كنم مشكل اساسي در اينجا البته رژيم آيت الله هاست كه درايران حاكم است, مشكلي كه از زمان انقلاب ايران از سال ۱۹۷۹ بوده است, مردم درصحبت از تروريست هاي اسلام گرا به داعش و القاعده اشاره مي كنند, بگذاريد روشن كنيم كه منبع اصلي حمايت از تروريسم در سراسر جهان رژيم تهران است, آنها بانكدار اصلي اند, آنها از حزب الله حمايت مالي مي كنند آنها از حماس و تعداد بسياري ديگر حمايت مالي مي كنند و همينطور درمسير توليد سلاح اتمي مي باشندو فكر مي كنم آنچيزي است كه امضا كنندگان اين نامه تلاش دارند بگويند و بايد بر دوحزبي بودن اين گروه امضاكنندگان تاكيد كرد كه درواشنگتن چنين چيزي را شما در ۸تا ۱۰سال گذشته نمي بينيد !! !
بنا براين فكر مي كنم يك تجمع بسيار مهم است و اين افراد مي گويند, مشكل واقعي در اينجا رژيم در تهران است كه منفور است و بخاطر كنترلي كه بر سپاه پاسداران انقلاب و نيروهاي بسيجي دارد درقدرت است, ما زماني كه مردم مي خواستند مخالفت خود را در تابستان ۲۰۰۹ نسبت به انتخابات ربوده شده توسط محمود احمدي نژاد نشان دهند ديده ايم, مردم به خيابان ها رفتند, نيروهاي بسيجي و سپاه پاسداران انقلاب آنها را سركوب كردند ولي دولت اوباما هيچ كاري نكرد.
بنابر اين فكر مي كنم آنچه كه اينجا پيشنهاد شده اين است كه, يك اپوزيسيون در ايران وجود دارد, داراي اجزاي مخلتفي مانند بسياري از جنبش هاي اپوزيسيون كه گروه ها با هم كنار نمي آيند در اينجا گرد آمده اند مي باشند, بگذاريد روشن كنيم, يك آلترناتيو براي آيت الله ها وجود دارد. اگر بخواهيد آنها را مصمم به يك مذاكرات جدي نماييد كه به واقع بايد كاري انجام دهند, فقط به آنها بايد يادآوري كنيد كه دورانشان در قدرت ابدي نيست.
اريك شاون : آقاي ترامپ در داشتن ايده هاي غير معمول وقتي به سياست خارجي برگردد بخود اطمينان دارد, من به رئيس جمهور تهران فكر مي كنم, اگر آقاي ترامپ با اپوزيسيون رابطه برقرار كند يا اپوزيسيون با او رابطه برقرار كند و با هم تماس بگيرند يا با هم ملاقات كنند, پيام و واكنش آن در تهران چه خواهد بود؟
بولتون : فكر مي كنم همانطور كه اشاره كرديد زماني كه اوبا رئيس جمهور تايوان تماس گرفت تاثير قابل توجهي خواهد داشت, فكر مي كنم آمريكا بايد راحت باشد كه اگر كه درجهت منافع عاليه آمريكا باشد با هركسي كه ميخواهد صحبت كند, اين به معني اين نيست كه شما با هركسي صحبت كنيد, بلكه معني آن اين است كه شما انتخاب كننده باشد, به صرف اين كه دولت پكن دوست ندارد كه ما با تايوان صحبت كنيم درست به مانند اين كه مطمئنم آيت الله ها اصلاً خوشحال نمي شوند كه پرزيدنت ترامپ يا اعضاي دولت او با اپوزيسيون ايران با شوراي ملي مقاومت صحبت كنند, اين نبايد مانع ما باشد, اين بايد ما رابيشتر علاقمند كند كه بفهميم چه كمكي مي توانيم به اپوزيسيون مشروع ايران بكنيم, از هر جنبه فكري كه آمده باشند, بعد از رفتن آيت الله ها به زباله داني تاريخ, ما مي توانيم در ايران انتخابات داشته باشيم, ما راه بسياري تا آنجا داريم, هيچ تضميني وجود ندارد كه دولت ترامپ اين را انتخاب كند ولي دوباره مي گويم اين بسيار مهم است كه براين گروه دوحزبي از اين افراد تاكيد شود كه اين امر در واشنگتن بسيار غير معمول است, اميدوارم اين گروه توجهي را كه شايسته آن است را كسب كند.
س : نهايتاً اين اپوزيسيون كيست؟ بسياري از امضاكنندگان و حاميان خواستار برقراري رابطه با شوراي ملي مقاومت ايران شده اند گروهي هستند كه بسياري از امضا كنندگان ازآنها حمايت كرده اند و شما هم چندين سال در گردهمايي آنها در پاريس سخنراني كرده ايد, آيا فكر مي كنيد يا اين كه واكنش چه خواهد بود اگر اين گروهي باشد كه با آقاي ترامپ رابطه برقرار كند و او احتمالاً نشستي با آنها داشته باشد و اين بتواند گشايش درب بروي مقاومت ايران باشد؟
بولتون : فكر مي كنم اين گروهي است كه مستحق توجه بسيار جديست.
آنها داراي طرحي براي دولتي كه بعد از آيت الله ها خواهد بود مي باشند, مهمترين چيز براي من اين است كه متعهد به يك ايران بدون سلاح اتمي مي شود, كاملاً ديدگاه روشني نسبت به حقوق زنان دارد چيزي كه آيت الله ها هيچوقت حتي به آن توجه نمي كنند, يك زن رهبرآن است, جذابيت هاي بسياري براي آمريكايياني كه بدنبال آلترناتيو مي باشند دارد, آلترناتيو هاي ديگري هم مي باشند ولي فكر ميكنم نكته اصلي اين است كه ما مجبور نيستيم كه آيت الله ها را صداي مشروع مردم ايران بدانيم زيرا كه آنها به واقع يك رژيم نامشروع هستند.
اريك شاون : شوراي ملي مقاومت جنجالي بوده, ولي قطعاً به نظر مي رسد اين گشايش درب بروي برقراري رابطه با اپوزيسيون باشد كه بايد ببينيم از آن چه چيزي حاصل مي شود.

Print Friendly, PDF & Email