جرم خانم گلرخ ابراهیمی دفاع از جان انسانهایی است که تکرار نامشان تیشه برریشه این درخت ازبیخ فاسد خواهد زد – قدم خير فرامرزي

گلرخ ابراهيميبر اساس اخبار منتشره، قدمخیر فرامرزی مادر جان باختگان راه آزادی، بهرام و شهرام احمدی در نامه ای که برای انتشار در اختیار رسانه ها قرار داده است در خصوص اتهاماتی که به زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی توسط رسانه های حکومتی زده شده است به اختصار توضیحاتی می دهد و خانم فرامرزی در قسمتی از نامه خود می گوید:‌ جرم خانم گلرخ ابراهیمی دفاع از جان انسانهایی است که در این خفقان از جان خود گذشتند و سکوت ها را شکستند و فریاد آزادگی سردادند. متن کامل نامه خانم قدمخیر فرامرزی را در زیر بخوانید:
متن نامه خانم قدمخیر فرامرزی :

سالهاست که اسم جوانانی برسرزبان ها جاریست که یک روز تاریخ دربرابرعظمت وجودشان به زانو درخواهد آمد و تکرار نامشان تیشه برریشه این درخت ازبیخ فاسد خواهد زد .ستاربهشتی،نداآقاسلطان،ریحانه جباری امیرارشدتاجمیر،مصطفی کریم بیگی و هزاران جوانی که درسیاه چاله های رژیم به جرم های از قبل نوشته شده مورد قتل و تجاوز قرارگرفتند از جمله این آزادی خواهان هستند .

این روزها شاهد پخش سناریویی ناجوانمردانه واتهام زنی به خانم گلرخ ابراهیمی هستیم که یکی ازاتهاماتش دفاع از یک زندانی مظلوم به نام شهرام احمدی که به گفته سربازان دجال مسئول جذب نیروهای داعش درغرب کشورمی باشد.
جالب است که بدانید تاریخ رسمی اعلام موجودیت داعش ٩ آوریل ٢٠١٣می باشد و این درحالیست که تاریخ بازداشت شهرام احمدی ٢۶آوریل ٢٠٠٩می باشد یعنی ۴سال قبل ازتشکیل داعش؛اتهام گلرخ دفاع ازجوانی مظلوم که سی وسه ماه درانفرادی های این ظالمان زجر کشید و بعد دردادگاهی ۵دقیقه ای طبق ماده ١٨٣به اعدام محکوم شد که این حکم اعدام طبق قانون جدید نقض شده است واین ماده از قانون اسلامی حذف شده است

دفاع ازشهرام احمدی که نامش لرزه برتن این ظالمان آورده و دست به هرکاری می زنند تا جرمی راعلیه او ثابت نمایند و جنایتی را که درحق خانواده اش کردند را بپوشانند وحال سوال اینجاست آیا دفاع ازحق زندگی یک انسان نشان ازهم عقیده بودن بااوست ؟؟؟!!!!
جرم خانم گلرخ ابراهیمی دفاع از جان انسانهایی است که که دراین خفقان ازجان خود گذشتند و سکوت هارا شکستند و فریاد آزادگی سردادند.
حماسه گلرخ وآرش تا ابد دردل تاریخ خواهد ماند و به جهانیان درس ایستادگی خواهد آموخت

Print Friendly, PDF & Email