انتقال سه زندانی سیاسی زندان رجایی شهر به مکانی نامعلوم

zindani-rajishahr2امروز ۲۸ دی ماه ٫سه زندانی سیاسی متهم به ارتباط با حزب دموکرات کردستان در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر به مکان نامعلوم منتقل شدند.
اسامی این زندانیان از این قرار است

۱-عمر سعید فقیه
۲-محمد نظری(محکوم به ۲۲ سال حبس)
۳-خالد فریدونی
از علت و محل انتقال این زندانیان اطلاعی در دست نیست .اما گفته می شود ممکن است انتقال این زندانیان به دلیل تقاضای مکرر آنها جهت انتقال به شهرستان محل زندگی خود باشد.

Print Friendly, PDF & Email