پالایشگاه را متری ۲۰۰ هزار تومان فروختند

پالايشگاهبا احتساب ۹۰ هزار هکتار مساحت و بدون در نظر گرفتن تاسیسات می‌توان گفت چیزی حدود متری ۲۰۰ هزار تومان کادو داده شده است.
پالایشگاه بزرگ استان کرمانشاه که در مرکز این شهر واقع شده است به قیمتی حدود ۱۸۰ میلیارد تومان فروخته شد که با احتساب ۹۰ هزار هکتار مساحت این مجموعه در مرکز شهر کرمانشاه و بدون در نظر گرفتن تاسیسات، ۲۵۰ کیلوگرم طلای سفید، مخازن و… می توان گفت چیزی حدود متری ۲۰۰ هزار تومان کادو داده شده است.
ادعای بدهی ۹۰ میلیاردی برای واگذاری این شرکت ۹۰ ساله کرمانشاه در حالی است که برخی پالایشگاه های دیگر کشور مثل آبادان بدهی ۲۶۰۰ میلیاردی دارند.
کرمانشاه به عنوان بیکار ترین استان کشور در دولت یازدهم هرسال با نرخ بیکاری بالاتری مواجه بوده که با این واگذاری حدود ۲ هزار نفر دیگر در این استان بیکار خواهند شد. کرمانشاهی ها که منتظر ساخت پالایشگاه آناهیتا با وعده های دولت بودند امروز باید برای نجات پالایشگاه کرمانشاه از تصمیمات دولت کاری بکنند.

Print Friendly, PDF & Email