فاکس نیوز مصاحبه با جعفر زاده :چرا مرگ رفسنجاني به آمريكا يك فرصت ويژه‌يي براي تغيير سياستش در مورد ايران مي دهد

جعفرزادهعلي اكبر هاشمي رفسنجاني يكي از بنيانگذاران رژيم ايران هفته گذشته در ۸ژانويه مرد. او بعنوان رئيس جمهور, رئيس پارلمان, معاون فرمانده نيروهاي مسلح, رئيس مجلس خبرنگان, نهادي با ۸۸ عضو روحاني كه مسئوليت انتصاب رهبري عالي را دارند و رئيس شوراي تشخيص مصلحت, نهادي كه براي داوري بر سر منازعات قانوني ميان پارلمان و شوراي نگهبان مي باشد, بود.فصل معيني از رژيم اكنون به پايان رسيده و فصل نامعيني شروع شده است.
رفسنجاني يكي از دوقطب حكومت مذهبي كه هميشه فرد شمار ه ۲ رژيم بود, بعنوان عامل متعادل كننده و نقشي تعيين كننده در حفظ آن بازي مي كرد.
مريم رجوي رهبر اپوزيسيون گفت ”اكنون اين رژيم تعادل داخلي و خارجي خود را ازدست خواهد داد ”او مي گويد رژيم مذهبي به ”سرنگوني نزديك مي شود ”.مرگ رفسنجاني يك لحظه تاريخي را براي دولت آينده آمريكابراي پذيرش سياستي موثرتر ارائه مي دهد كه بطور استراتژيك تهديدات چند وجهي تروريستي و اتمي و سركوب شهروندان ايران را, مهار كند.هرچند رفسنجاني توسط برخي در غرب بعنوان يك ”پراگماتيست ”يا ”مدره ”درخلال ۴۰سال سابقه اش تصوير مي شد, او مسئول سركوب در داخل, تروريسم درخارج و خواستارتسليحات اتمي براي رژيم بود.برنامه تسليحات اتمي مخفي ايران در دوران رفسنجاني شروع و به پيش برده شد و او همكاري با كشورهايي نظير كره شمالي را تشديدكرد.
درمصاحبه با ايرنا خبرگزاري رسمي رژيم در ۲۷اكتبر ۲۰۱۷ رفسنجاني تاييد كرد كه درخلال دوره اي كه رئيس مجلس و رئيس جمهور بود, هم او و هم رهبرعالي علي خامنه اي بدنبال راه هاي دستيابي به بمب اتمي بودند.

رفسنجاني گفت ”دكترين اصلي ما هميشه جنبه صلح آميز اتمي بوده اما هيچوقت از ذهن ما بيرون نمي رود كه اگر روزي تهديد شويم و ضروري باشد بايد بتوانيم به سمت مسير ديگر برويم ”… .در دوران رياست جمهوري او ده ها هزارزنداني سياسي درتابستان ۱۹۸۸قتل عام شدند. در سال ۱۹۹۴ انفجار مركز جامعه يهوديان در بوئنس آيرس منجر به مرگ۸۵نفر شد. آرژانتين سپس حكم دستگيري رفسنجاني را صادر و او را متهم كرد كه شخصاً دستور حمله را داده است.اف بي آي جمعبندي كرد كه تهران باني بمبگذاري برج هاي خوبر عربستان در سال ۱۹۹۶ بود كه منجر به كشته شدن ۱۹سرباز آمريكايي شد. …درخلال دوره رياست جمهوري رفسنجاني بود كه بيش از هرزمان در حيات جمهوري اسلامي نارضايان درخارج به قتل رسيدند, از جمله قتل پروفسور كاظم رجوي درنزديكي ژنو در آوريل سال ۱۹۹۰ بود, او نماينده شوراي ملي مقاومت ايران در سوئيس بود و قتل نماينده شوراي ملي مقاومت محمد حسين نقدي درسال ۱۹۹۳ در رم و قتل خانم زهرا رجبي نماينده شوراي ملي مقاومت در امور پناهندگان درسال ۱۹۹۶ در استانبول بود.در عزيمت سريع از جستجوي دولت هاي پيشين براي اسب شاخدار ”مدره نمايي ”در ايران, دولت آينده ترامپ بايد تلاش بين المللي براي مهار, ايزوله و فشار بيشتر بر بزرگترين كشور حامي تروريسم درجهان را رهبري كند كه با سياستي اصولي و قاطع نسبت به حكام جنايتكار تهران خواهد بود, در عين اين كه با مردم ايران و اپوزيسيون سازمانيافته آن كه بدنبال يك جمهوري سكولار, دموكراتيك و غير اتمي در ايران است, رابطه برقرار كند.

Print Friendly, PDF & Email