زندانی سیاسی صالح کهندل بعد از ده سال حبس آزاد شد

صالح كهندلروز جاری ۲۵ دی ماه ۹۵، زندانی سیاسی صالح کهندل در زندان گوهردشت کرج بعد از ده سال حبس آزاد شد.

علیرغم تمام کارشکنی های سپاه و وزارت اطلاعات … زندانی سیاسی صالح کهندل پس از گذراندن ده سال حبس بدون داشتن حتی یک روز مرخصی و با دو روز تاخیر از پایان حبسش از زندان آزاد شد.
به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی

Print Friendly, PDF & Email