تجمع مربيان پيش دبستاني مازندران مقابل اداره آموزش و پرورش استان مازندران

جمع مربيان پيش دبستاني مازندران مقابل اداره آموزش و پرورش استان مازندرانمربيان پيش دبستاني

روز يكشنبه ۲۶ دي ۹۵ ؛ مربيان پيش دبستاني مازندران براي چندمين بار در اعتراض به عدم اجرای قانون استخدام معلمان نهضت و پیش دبستانی در مقابل اداره آموزش و پرورش استان مازندران دست به تجمع اعتراضي زدند.
مربيان پيش دبستاني در اين تجمع بارديگر خواستار تحقق حقوق خود شدند.

Print Friendly, PDF & Email