اخراج كارگران كارخانه نساجي بروجرد

کارگران بروجردبنا بر خبرهای دریافتی، در روزهای اخیر در شهر بروجرد، ۳۹۲کارگر زحمتکش کارخانه نساجی بروجرد از کار بیکار شده اند و هیچ کس هم پاسخگوی این مشکل مردم نیست وجواب این سئوال را نمی دهد که با این گرانی افسارگسیخته و سایر مشکلاتی که این مردم محروم با آن دست به گریبان هستند بعد از اخراج و بیکاری باید چکار کنند؟
در همین رابطه مسئولان این کارخانه به کارگران اخراجی گفته اند که: بهتر است که به فکر دیگری باشید، چرا که این کارخانه در شرایط فعلی نیازی به کارگر جدید ندارد…
لازم به ذکر است که در ابتدای امسال بود که ۴۸۳نیروی کار دیگر از این کارخانه بیکار شده و با وعده طولانی مدت تمدید قرارداد و بازگشت به کار،همگی خانه نشین شدند و از آن روز تا به امروز جلسات متعددی هم برگزار شد تا شاید انبوه فشار عمومی و عمدتا رسانه ای در این خصوص کاسته شود، اما تا به امروز هیچ کدام از این وعدها محقق نشده و کارگران محروم به کارهای ساده ای مانند دست فروشی یا کارگری روی آورده اند.

Print Friendly, PDF & Email