هشدار به مجامع بین‌المللی و حقوق بشری نسبت به وضعیت نامعلوم زندانی سیاسی صالح کهندل

saleh_zendanنامبرده ( زنداني سياسي صالح كهندل)، عليرغم اعلام آزادی و پایان محکومیتش از ظهر روز چهارشنبه از سالن ۱۲ (بند چهار) زندان گوهردشت كرج ( رجايي شهر)، خارج شده و طبق خبرهای رسیده از دیروز در یک سلول انفرادی در قرنطینه بدون هیچ امکانی نگهداری میشود .از آنجا که این عمل مسئولین امنیتی زندان تداعی سرنوشت علی معزی را ایجاد میکند. ما زندانیان سالن ۱۲ هشدار میدهیم چنانیچه فورا صالح کهندل را آزاد نکنید با واکنش شدید ما زندانیان روبرو خواهید شد و اعتراضات خود را به طرق مختلف ابراز میداریم.
زندانيان الان رفته اند زیر هشت مسئولین زندان آمدند و شروع به بهانه تراشی كردند. رئیس زندان هم گفت شعبه ۲۶ پرونده جدید دارد؛ در نهایت زندانيان سياسي اعلام كرده اند تا آزادی و تعیین وضعیت وی در اعتصاب هستند ، و آمار هم نميدهند و جمعیت بالاتفاق با شعارهاي ” مرگ بر خامنه‌ای ” و ” مرگ بر دیکتاتور” به سالن برگشته اند

Print Friendly, PDF & Email