تشييع جنازه رفسنجاني نمايش قدرت مخالفان خامنه اي

رفسنجاني تلویزیون بی.بی.سی گفت: تحليلگران مي گويند تشييع جنازه رفسنجانی تبديل به نمايش قدرت مخالفان خامنه‌ای شده است.
بی.بی.سی افزود: مريم رجوي گفت اميدوار است رژیم ایران با مرگ رفسنجاني فرو بپاشد. وي در بيانيه اي گفت ”با مرگ رفسنجاني يكي از پايه هاي فاشيسم مذهبی حاكم بر ايران فروپاشيد و رژيم در تماميتش به فروپاشي نزديك مي شود”.
سایت تلویزیون دولتی فرانسه در گزارشی با عنوان « اپوزيسيون در تبعيد می‌گوید: مرگ رفسنجاني رژيم را بي تعادل ميكند» نوشت: رفسنجانی کسی بود که تناقضات جامعه ايران را با خود حمل مي‌كرد و مرگ او، که يكي از ستونهاي (رژیم) ايران بود، واكنشهاي مختلفي را در درون اپوزيسيون برانگیخته است. سایت تلویزیون دولتي فرانسه نوشت: رفسنجانی در سركوب خونين در داخل كشور خودش را برجسته كرد، ازجمله در كشتار هزاران هوادار مجاهدين خلق ايران، در حذف فيزيكي نويسندگان و روشنفكران و كشتن مخالفين در خارج.
افشین علوی عضو كميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت، ميگويد: « اگر چه او از يك شوراي رهبري بجاي ولایت مطلقه حمايت ميكرد، اما به دنبال تقويت قدرت شخصي‌اش بود. در اساس او يك نوع سپر براي حفظ سيستم بود. هر گز به فكر ضربه زدن به رژيم نبود و همواره نگران اين بود كه چگونه ادامه پيدا كند.»
وي اضافه كرد: «بدون سوپاپ اطمينان رفسنجانی، رژيم در مقابل يك بلوك يكدست‌تر مخالف قرار خواهد گرفت. مخالفت با رژيم، واقعي‌تر و راديكال تر خواهد شد.»
آسوشیتدپرس نوشت: حکومت ایران بعد از رفسنجانی بر سر دو راهی قرار دارد و سمت و سوي نظام سياسي تحت حاكميت آخوندها، بيشتر در ابهام فرورفته است.
آسوشیتدپرس افزود: گروه اپوزيسيون مجاهدين خلق نقش او را به عنوان يكي از دو ركن و وزنه تعادلِ كليديِ (حکومت ایران) در سالهاي بعد از مرگ خميني خوانده است.
آسوشیتدپرس در گزارشی از تشییع جنازه رفسنجانی نوشت: بسیاری از کسانی که به آنها مدره گفته می‌شود، به رفسنجانی بي اعتماد بودند چرا که او در قتل مخالفان طي ۸سال رياست جمهوري خود دست داشته است.
آسوشیتدپرس افزود: تندروها هم به او به خاطر حمایت از رقبای آنها بي اعتماد بودند و قصد داشتند او را به حاشیه برانند، اما او بسيار قدرتمند بود.
تلویزیون سی.ان.ان گفت: مرگ رفسنجاني درست قبل از انتخابات رياست جمهوري که در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، اتفاق افتاد. کسی که قصد داشت برای دور دوم نیز روحانی را بر کرسی ریاست جمهوری ابقا کند. مرگ رفسنجانی يك شكست براي این جناح خواهد بود چرا كه يكي از بانفوذترين حاميان خود را در درون نظام از دست داد.
سی.ان.ان افزود: این واقعه، توافق اتمي را زیر فشار بيشتري قرار خواهد داد، چرا كه ترامپ قول داده زماني كه اواخر همین ماه به قدرت برسد توافق را پاره خواهد كرد.
آخوند حائري شيرازي طي مصاحبه اي با تلويزيون حكومتي در باره نقش تعيين كننده رفسنجانی در حفظ نظام ولايت گفت:
ايشون كه خيال ميكردند كه زاويه داره رفته بود گم شده ها رو بياره در جريان فتنه ۸۸ نقش ايشون همين بود كه يك علي البدلي براي رهبري باشه كه اينكه با رهبري زاويه پيدا كرده يك دفعه نره با ضد انقلاب متحد بشه ارتباطش رو با اين نماز جماعت قطع نكنه اين ببين چه كار كرد چه كار ظريفي ايشون انجام داد؟ در فتنه ۸۸ ايشون پشت سر رهبري ايستاده بود اينجا نماز اين امام جماعت ايشون درست پشت سر رهبري بود اين گروه اينجا بودند قطع بودند درسته اينجا رو ول كرد اينجا وايستاد كه از يكطرف خودش متصل باشه از طرف ديگه اينها هم به اون متصل باشند ايشون حلقه وصل مسئله دارها بود با رهبري كه بتدريج مسئله اينها رو حل كنه؛
آخوند حائري شيرازي در اين مصاحبه، درباره نقش بی جایگزین رفسنجانی برای حفظ تعادل در ولایت بحران زده خامنه ای گفت:
آقاي هاشمي دست فرمانش خيلي خوب بود براي قرباني شدن براي بدنام شدن براي بي آبرو شدن براي فحش خوردن آبرويش رو سر دست گذاشتند هر وقت مي تونست صد درصدش رو خرج ميكرد خدا هم حفظشون كرد اين جور نبود كه ايشون با رهبري زاويه داشته باشه
همين مقام معظم رهبري در شيراز با رئيس جمهور آمده بودند نماز مغرب و عشاء در خدمت ايشون بوديم نماز روحاني بود واقعا ايشون نماز خواند… نماز كه تمام شد با هم صحبت كرديم ايشون فرمود امام آقاي هاشمي رو خيلي دوست ميداره هر وقت ايشون سفر ميكنه يك گوسفندي قرباني ميكنه براي سلامتي اش يك گوسفند هم قرباني ميكنه براي شكرانه بعد اضافه كرد اينكار رو براي هيچكسي نميكنه اين حرف ايشون [خامنه اي] بود
آخوند حائري شيرازي در اين مصاحبه ، همچنين درباره نقش ویژه خامنه ای در صدور تروریسم به كشورهاي منطقه گفت:
وقتي حزب الله لبنان آمدند خدمت امام و گفتند ما دستمون به شما نميرسه يك نفر رو معين بكنيد كه در تكاليف مون از اون سوال كنيم در عين حال كه آقاي هاشمي جانشين فرمانده كل قوا بود حزب رو به آقاي هاشمي ارجاع نداد به رئيس جمهور ارجاع داد و اينها از اونموقع مريدان مقام معظم رهبري هستند آسيد حسن نصرالله و اينها از قبل با ايشون گره خورده بودند اين ها سيستم مديريت امامه

Print Friendly, PDF & Email