واشنگتن پست : مرگ مرد شماره ۲ سركوب، چپاول و صدور تروريسم

رفسنجانيبدنبال مرگ رفسنجاني، رسانه هاي خبري بين المللي، بر نقش او بعنوان نفر شماره ۲ رژيم در سركوب و چپاول و صدور تروريسم و تلاش براي دست يابي به بمب اتمي تاكيد كردند.
واشينگتن پست، گزارش داد: «رفسنجاني به‌عنوان رئيس‌جمهور (رژيم ايران)، به بي‌رحمي و خشونتش شهرت يافت و منتقدانش او را به دست‌داشتن در قتل چندين تن از مخالفان متهم كردند… (در دوران رياست‌جمهوري او) بسياري از ايرانيان كه (رفسنجاني) را به‌خاطر… استفاده از موقعيتش براي ثروتمند كردن خانوادة خود فاسد تلقي مي‌كردند، به او دشنام مي‌دادند. (رفسنجاني) و سرويس‌هاي اطلاعاتي‌اش هم‌چنين در ترور مخالفان در ايران و اروپا وهمچنين در حملات تروريستي عليه غير نظاميان، دست داشتند».
نيويورك‌تايمز مي‌نويسد كه رفسنجاني به فساد در جمع‌آوري ثروت و تاكتيك‌هاي خشنش در برخورد با مخالفان در داخل و خارج كشور شناخته مي‌شد. آرژانتين، رفسنجاني و ديگر (مقامات رژيم) ايران را به هم‌دستي در بمب‌گذاري مركز يهوديان در بوئنوس آيرس… در سال ۱۹۹۴ متهم كرده بود. در سال ۱۹۹۷، دادگاهي در آلمان نتيجه‌گيري كرد كه بالاترين سطح سران سياسي (رژيم) ايران فرمان قتل ۴ مخالف ايراني كرد در تبعيد را در برلين… صادر كرده‌اند.
نيويورك‌تايمز، اضافه كرد: «در حالي كه (رفسنجاني در دوران رياست‌جمهوري‌اش) در تلاش براي روابط بهتري با غرب بود، بر حق (رژيم) ايران براي توسعة برنامة اتمي اصرار مي‌كرد و فتواي خميني را… براي كشتن سلمان رشدي… حذف نكرد. فراتر از اين منتقدان گفته‌اند، دوران رياست‌جمهوري رفسنجاني مصادف با گسترش فساد و نفوذ سپاه پاسداران… در بنگاه‌هاي مهم اقتصادي بوده است…. در سال ۲۰۰۳ مجلة فوربز گفت، دارايي‌هاي شخصي رفسنجاني از يك ميليارد دلار فراتر رفته است».
خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي نوشت: رفسنجاني يك بازمانده سياسي مكار و ميليونري بود كه در ميان قشر حاكم بر ایران با وجود نقطه نظرات باصطلاح مدره، باقي مانده بود.
آسوشیتد پرس افزود: رفسنجاني كه تركيبي از طنز مكارانه و سابقه يي در حركات موذيانه، هم در سياست و هم در (امور اجرایی) داشت باعث شده بود كه مجموعه يي از القاب، همچون اكبرشاه به او داده شود. حضور او ( در رژیم ) چه بطور مستقيم و چه در پشت صحنه به اشكال مختلف احساس مي شد. او همچنين يك طرف كهنه كار در جنگ سياسي داخلي كشور بود و همچنين يك دلال در طرحهاي مخفي همچون توافق تسليحاتي ايران كنترا در سال ۱۹۸۰(۱۳۵۸) بوده است.
آسوشتید پرس افزود: در پشت صحنه فعاليتهاي اتمي رژیم ايران, رفسنجاني خريد مخفيانه تكنولوژي و تجهيزات مربوطه را از پاكستان و ساير جاها هدايت كرد….
آسوشتید پرس در پایان نوشت: رفسنجاني بعنوان يك ميانجيگر بالقوه براي مذاكرات با آمريكا و متحدان در بحران برنامه اتمي, در درون قشر حاكم حفظ شده بود. چهره او با اينحال ويژه گيهاي سياهتري هم داشت. دادستانهاي آرژانتين رفسنجاني را بعنوان يكي از مقامات مظنون رژیم ایران خواندند كه با بمبگذاري ۱۹۹۴در مركز يهوديان بوئنوس آيرس كه ۸۵كشته برجاي گذاشت مرتبط بود .
روزنامة لوموند چاپ فرانسه، مي‌نويسد: «(رفسنجاني) يكي از ترويج‌كنندگان برنامة مخفي اتمي بود كه باعث ساليان انزواي بين‌المللي (حكومت ايران)… شد. قضايية آرژانتين او را متهم مي‌كند كه مسئول حمله به مركز يهوديان بوئنوس آيرس در سال ۱۹۹۴ بوده است… رفسنجاني حتي بيش از ولي فقيه (رژيم ايران) خامنه‌اي دوست و دشمن جدايي‌ناپذيرش در درون رژيم، فراز و نشيب‌هاي جمهوري اسلامي را از شروع (اين حكومت) تا دوران معاصر مجسم مي‌كرد. فهرست پست‌هايي كه او برعهده داشته، بي‌نظير است: رئيس مجلس از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹، فرمانده عالي ارتش به‌مدت كوتاهي در سال ۱۹۸۸، رئيس‌جمهور از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷، رئيس مجلس خبرگان (مسئول انتخاب و بركناري ولي فقيه) از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ و رئيس مجمع تشخيص مصلحت… از ۱۹۸۹ تا روز مرگش».
مارك دوبوويتز Mark Dubowitz مدير اجرائي موسسه دفاع از دمكراسي ها Foundation for Defense of Democracies و كارشناس تحريم ها عليه رژيم ايران در رابطه با مرگ رفسنجاني نوشت:
خبر خوب: مرگ رفسنجاني پدر خوانده برنامه تسليحات اتمي رژيم ايران, كسي كه مخالفان ايراني را ترور كرد و از تروريزم بعنوان يك ابزار دولتي استفاده كرد.
منبع: توئيتر مارك دوبوويتز ۰۸۰۱۲۰۱۷
دراین باره آسوشیتدپرس نیز به نقل از عليرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شوراي ملي مقاومت ايران در آمریکا نوشت: رفسنجاني در شروع برنامه تسليحات اتمي در سالهاي ۱۹۸۰ نقشي محوري داشته و همچنين زماني كه رئيس جمهور بود در پشت تروريسم دولتي و قتلهاي زنجيره يي در ایران قرار داشته است.
آسوشيتدپرس : مرگ عامل تعادل دروني رژيم ايران
آسوشيتدپرس نوشت: مريم رجوي پرزيدنت شوراي ملي مقاومت ایران گفت:”با مرگ رفسنجاني يكي از دو ركن و عامل تعادل فاشيسم مذهبي حاكم در ايران، فروپاشيده و اين رژيم در تماميتش به سرنگوني نزديك مي شود”
فاکس نیوز نيز گزارش داد:‌ مريم رجوي رئيس جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت ايران دربيانيه اي گفت ”بامرگ رفسنجاني يكي از دوقطب و كليد متعادل كننده فاشيزم مذهبي حاكم بر ايران فرو پاشيد و اين رژيم در تماميت خود به سرنگوني نزديك مي شود ”.
”رفسنجاني طي ۳۸سال گذشته هم در دوران خميني وهم بعد از آن نقشي حياتي در سركوب داخل و صدور تروريسم درخارج داشت و همچنين بدنبال دستيابي به تسليحات اتمي بود ”.
فاكس نيوز در گزارش خود درباره مرگ رفسنجانی هم چنین گفت: رفسنجاني وزنه اي در پشت برنامه اتمي رژيم ايران از جمله پافشاري بر تسليحاتي شدن آن بود. گفته شده رفسنجانی درپشت تعداد بيشماري از حملات تروريستي بودو او به طور آشكاري خواستار كشتن آمريكاييان و ساير غربي ها شده بود. رفسنجاني بخاطر پاكسازي مخالفان سياسي و روشنفكران ، فردي منفور بود.
پايگاه خبري سي.ان.اس. نيوز، گزارش داد: « شوراي ملي مقاومت ايران بر اين عقيده است كه مرگ رفسنجاني به معني حذف يكي از پايه‌هاي رژيمي است كه اميدوار است شاهد شكست تماميت آن باشد.
مريم رجوي پرزيدنت شوراي ملي مقاومت ايران، مرگ او را فروريختن «يكي از دو پايه و وزنة تعادل فاشيسم ديني حاكم بر ايران» توصيف كرد.
وي در بيانيه‌يي ضمن اشاره به «نزديك‌شدن سرنگوني» رژيم مذهبي، گفت: «رفسنجاني همواره نفر شمارة دو اين رژيم و وزنة تعادل آن بوده و در حفظ آن نقش تعیین‌كننده داشته است. اكنون رژیم تعادل درونی و بیرونی خود را از دست می‌دهد».

(مريم) رجوي گفت كه رفسنجاني طي ۳۸ سال (گذشته)… «در سركوب داخلي و صدور تروريسم به خارج و تلاش براي دستيابي به تسليحات اتمي، نقش تعيين‌كننده داشت».
سي.ان.اس. نيوز، خاطرنشان كرد: «رفسنجاني… به صدور فرمان قتل مخالفان برجسته در خارج كشور طي دوران رياست‌جمهوري‌اش متهم شده است؛ از جمله ترور ۴ مخالف ايراني كرد در رستوران ميكونوس برلين در سال ۱۹۹۲… مخالفان ايراني ديگري كه در شرايطي مشابه طي دوران رياست‌جمهوري رفسنجاني كشته شدند (از جمله عبارتند از:)… كاظم رجوي از شوراي ملي مقاومت و سفير پيشين ايران در ملل متحد كه در سال ۱۹۹۰ در نزديكي ژنو ترور شد. بازرسان سوئيسي، رژيم ايران را مسئول (اين ترور) دانستند… و مقامات حكم جلب فلاحيان وزير اطلاعات رفسنجاني را صادر كردند».
اين منبع خاطرنشان مي‌كند: «ترورهاي ديگري كه دولت رفسنجاني مسئول آن (شناخته شده) شامل (قتل) محمد حسين نقدي نمايندة شوراي ملي مقاومت ايران در رم است كه در مارس ۱۹۹۳ در خياباني در پايتخت ايتاليا كشته شد؛ (و نيز) زهرا رجبي از شوراي ملي مقاومت… كه در فوريه ۱۹۹۶ به‌همراه يكي از همكارانش… در ساختماني در استانبول (ترور شد)».

Print Friendly, PDF & Email