رکس تیلرسون گزینه وزیر خارجه آمریکا: رژیم ایران تهدید بسیار بزرگی برای جهان است

ركس تيلرکمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز چهارشنبه ۲۲دی۹۵ اعتبارنامه رکس تیلرسون کاندیدای دونالد ترامپ برای پست وزیر خارجه آمریکا را بررسی کرد. در این جلسه رکس تیلرسون دیدگاههای خود را در مورد سیاست خارجی آمریکا تشریح کرد. وی تأکید کرد: در سیاست خارجی باید حقوق‌بشر در اولویت قرار بگیرد. تحریم اقتصادی باید یکی از ابزارهای سیاست خارجی باشد.

تیلرسون گفت اعتماد به رهبری آمریکا از بین رفته است و ما باید آن را برگردانیم.

وی حمایت روسیه از بشار اسد و اشغال کریمه و دخالت این کشور در اوکراین را مورد حمله قرار داد و گفت: ما باید این موارد را با صراحت با روسیه مورد گفتگو قرار بدهیم. روسیه باید به‌خاطر اقداماتش پاسخگو باشد.

تیلرسون گفت رژیم ایران و کره شمالی تهدید بسیار بزرگی برای جهان هستند. در رابطه با رژیم ایران نمی‌توانیم این وضعیت را ادامه بدهیم.

Print Friendly, PDF & Email