نگرانى از انتقال زندانى سياسى على معزى به مكانى نامعلوم

على معزىالعربیه فارسی
نیروهای امنیتی علی معزی، زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق را از زندان رجائی شهر کرج به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. به گزارش نهادهای حقوق بشری، و خانواده اين زندانى بیم آن میرود که معزی شکنجه شده يا كشته شود.
هجرت معزی، دختر این زندانی سیاسی در تماس تلفنی با “العربیه.نت” گفت که خانواده اش به شدت نگران سرنوشت پدرشان که از روز چهارشنبه ناپدید شده ، هستند. به گفته خانم معزی، مقامات امنيتى يا قضايى هیچ اطلاعی درباره دلیل بازداشت و مکان نگهداری او ارائه نکرده اند.
هجرت معزی افزود: پدرم برای اولین بار در سال ۲۰۰۸ و پس از پیوستن من و خواهرم به سازمان مجاهدین خلق دستگیر شد و سه سال در زندان ماند. در ژوئن ۲۰۱۱ بار دیگر دستگیر شد و بنا بود پس از پایان محکومیتش در دسامبر ۲۰۱۵ از زندان خارج شود لیکن نیروهای امنیتی با درست کردن یک پرونده جدید، او را برای یک سال دیگر در زندان نگاه داشتند.
به گمان هجرت معزی پدرش به دلیل مواضعی که از درون زندان اتخاذ کرده بود و به ویژه به دلیل نامه ای که در محکومیت جنایات رژیم ایران در حلب و عموم سوريه و همچنین نامه ای که در در محکومیت اعدامهاى دسته جمعى زندانیان سیاسی در دهه شصت و غيره نوشته بود، از سوی نیروهای امنیتی برای بازجویی برده شده است.
معزی در ادامه گفت: از همه سازمانهای حقوق بشر میخواهیم که صدای زندانیان سیاسی ستمدیده را به دیگران رسانده و براى توقف اعدامها و نقض آزادی بیان را به رژيم حاكم بر ايران فشار بياورند”.
لازم به ذکر است که چند مقام پارلمانی اروپا و از جمله مجموعه “دوستان ایران آزاد” در پارلمان اروپا خواستار مشخص شدن سرنوشت علی معزی شده اند. کمیته همبستگی آلمان برای ایران آزاد که مجموعه ای از نمایندگان مجلس آلمان و مجالس محلی ایالات مختلف آن کشور است و همچنین کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک و کمیته استرالیایی حامیان دموکراسی در ایران در پیامهای جداگانه ای خواستار آزادی فوری معزی شده و درباره جنایات وحشیانه رژیم ایران بر علیه زندانیان سیاسی هشدار دادند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در پاريس نيز در بيانيه اى، اعلام کرده بود که علی معزی، زندانی سیاسی روز چهارشنبه ۴ ژانویه ۲۰۱۶ به مکانی نامشخص منتقل شده است. این دبیرخانه از همه نهادهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر و به ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران درخواست کرد، برای پیگیری فوری وضعیت این زندان سیاسی کاری کنند.
در این بیانیه آمده است که علی معزی، زندانی سیاسی و هوادار سازمان مجاهدین خلق در سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت، صبح روز چهارشنبه به بهداری زندان فرا خوانده شد. او که با این موضوع مخالفت کرده و از رفتن سرباز زده بود، توسط افراد ناشناسی به مکان نامشخصی منتقل شد.
براساس بیانیه شورای ملی مقاومت، علی معزی از بیماریهای مختلفی رنج میبرود و بارها به شیوه های مختلف شکنجه شده و در سلولهای انفرادی زندانی شده است.

Print Friendly, PDF & Email