علیرضا جعفرزاده به آسوشیتدپرس: رفسنجانی پشت تروریسم دولتی و قتلهای زنجیره‌یی بود

علیرضا جعفرزادهآسوشیتدپرس گزارش داد: «علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا طی اطلاعیه‌یی گفت رفسنجانی در شروع برنامه تسلیحات اتمی در سالهای ۱۹۸۰ نقشی محوری داشته است. رفسنجانی زمانی که رئیس‌جمهور بود در پشت تروریسم دولتی و قتلهای زنجیره‌یی روشنفکران در ایران قرار داشته است»

این خبرگزاری در گزارش خود نوشت: «رفسنجانی رئیس‌جمهور سابق، یک بازمانده سیاسی مکار و میلیونری بود که در میان قشر حاکم… باقی مانده بود.
رفسنجانی ترکیبی از طنز مکارانه و سابقه‌یی در حرکات موذیانه، هم در سیاست و هم در کار داشت. او همچنین یک دلال در طرحهای مخفی هم‌چون توافق تسلیحاتی ایران کنترا در سالهای ۱۹۸۰ بوده است و در پشت صحنه مسأله اتمی رژیم ایران.
رفسنجانی خرید مخفیانه تکنولوژی و تجهیزات مربوطه از پاکستان و سایر جاها را هدایت کرد. چهره رفسنجانی ویژگیهای سیاهتری هم داشت. دادستانهای آرژانتین رفسنجانی را به‌عنوان یکی از مقامهای مظنون رژیم ایران خواندند که با بمبگذاری ۱۹۹۴در مرکز یهودیان بوئنوس‌آیرس که ۸۵کشته بر جای گذاشت مرتبط بود… برخی او را متهم کردند که در قتل لیبرالها و مخالفان طی ریاست جمهوریش دست داشته است…».

Print Friendly, PDF & Email