آسوشیتدپرس رفسنجانی را سیاستمداری مکار و میلیونر و دلال توافق تسلیحاتی ایران کنترا و مظنون انفجار آمیا معرفی کرد

رفسنجانیآسوشیتدپرس روز یکشنبه ۱۹دی در گزارشی از مرگ رفسنجانی او را سیاستمداری مکار و میلیونر، دلال توافق تسلیحاتی ایران کنترا و مظنون انفجار آمیا در آرژانتین معرفی کرد و نوشت: «رفسنجانی رئیس‌جمهور سابق یک بازمانده سیاسی مکار و میلیونری بود که در میان قشر حاکم… باقی مانده بود. به گزارش تلویزیون دولتی وی روز یکشنبه در ۸۲سالگی مرد».

این منبع افزود: «رفسنجانی ترکیبی از طنز مکارانه و سابقه‌یی در حرکات موذیانه هم در سیاست و هم در کار داشت».

به گزارش آسوشیتدپرس حضور او چه به‌طور مستقیم و چه از طریق پشت صحنه به اشکال مختلف احساس می‌شد. او همچنین یک دلال در طرحهای مخفی هم‌چون توافق تسلیحاتی ایران کنترا در سالهای ۱۹۸۰ بوده است و در پشت صحنه مسأله اتمی رژیم ایران، رفسنجانی خرید مخفیانه تکنولوژی و تجهیزات مربوطه از پاکستان و سایر جاها را هدایت کرد».

آسوشیتدپرس افزود: «چهره رفسنجانی ویژگیهای سیاهتری هم داشت. دادستانهای آرژانتین رفسنجانی را به‌عنوان یکی از مقامهای مظنون رژیم ایران خواندند که با بمبگذاری ۱۹۹۴در مرکز یهودیان بوئنوس‌آیرس که ۸۵کشته بر جای گذاشت مرتبط بود… برخی او را متهم کردند که در قتل لیبرالها و مخالفان طی ریاست جمهوریش دست داشته است…».

Print Friendly, PDF & Email