فریاد و فغان از این همه بیداد! – علی اکبر نیکخبت زندانی سیاسی سابق

علی اکبر نیکخبتآقای علی اکبر نیکخبت زندانی سیاسی سابق در نامه ای به فشارها و شکنجه های وارده بر زندانیان سیاسی پرداخته و در قسمتی از نامه خود در خصوص ربوده شدن آقای علی معزی می نویسد:

متن نامه ایشان :

فریاد و فغان از این همه بیداد!

پیشتر و دیر زمانی، آنگاه که دینمداران بر اریکه سلطنت مذهبیشان تکیه نزده بودند به عنوان زعمای دین چنان شناخته شده بودند که هرگاه ظلمی بر کسی میرفت ایشان را ملجا و پناهگاه میافت.بدیشان مراجعه میکرد و داد میستاند.و عموم مردمان بر این باور بودند که این جماعت ملا و آخوند امین مال و جان و ناموسشان هستند.

اکنون اما بنگریم و بنگرید در لوای سلطنت این دراز دستان کوته آستین به چه روزی نشسته ایم!آنان که میخواستند مدینه فاضله برایمان بسازند و چنان کنند که آب و برق و گازمان مجانی شود،چنین کرده اند که ملت از سر استیصال به گورها پناه برده اند و دسته جمعی به درب زندان اوین میروند که باز کنید درب زندان را تا ما هم بپیوندیم به خیل محبوسین.بدان معنی که جامعه به درجه ای از درماندگی رسیده که مرگ و زندان را به جان میخرد.

عده ای از زندانیان سیاسی به جان آمده از فشارهای روحی و روانی چاره ای پیدا نکرده اند جز دست کشیدن از خوردن و آنهم نه برای یک روز و یک هفته که رقمها از هفتاد روز و بیش از دو ماه حکایت میکنند! وا مصیبتا!کجایند علمای اعلام که صدایشان از کام بر نمیاید و کلامی بر زبانشان جاری نمیشود در باب این ظلم آشکار؟!ببینید چگونه خود را به دنیا فروخته اند این مدعیان ساختن آخرت!

زندانی سیاسی علی معزی را از سالن ملاقات میربایند و به مکانی نامعلوم میبرند تا لابد همان کنند که با ۳۳هزار نفر ظرف یک ماه کردند و عجبا این باصطلاح مراجع تقلید که مثلا میبایست مدافع مظلوم باشند و در برابر ظلم بایستند جملگی سکوت کرده اند و اینجاست که انسان به مقام والای آیت الله منتظری سر تعظیم فرود میاورد.

ایستاد آن مرد بزرگ در مقابل هیمنه یزید زمان و هم دیدیم که فرزند برومند آن عالم فقید نشان داد که آزادگی از دینمداری بالاتر است.

مردم غیور ایران!

یکپارچه و دست در دست هم اگر از جان هم برای زندانیان سیاسی نمیتوانید مایه بگذارید از مال و حمایت معنوی دریغ نکنید.

حق امام و سهم امام!نپردازید که امامی دیگر درکار نیست!و این جماعت نیستند جز مشتی مفت خور مدعی که من و شما را به ورطه انحطاط میکشانند تا بر جیبهای گشادشان اندوخته کنند.

قاضی القضات کشور سرکرده دزدان است با ملیاردها ملیارد سرمایه افشا شده و دریغ از یک واکنش باصتلاح زعمای دین!نه مگر دست جملگی ایشان به غارت بیت المال و اختلاس و تجاوز و شکنجه آلوده است؟!

مردم غیور ایران! حج را تحریم کنید حتی اگر حکومت با عربستان کنار آمد و این زد و بند را به راه انداخت که از این عمل شما،این تنها یزید و یزیدیان هستند که بر قدرت و مال و اموالشان افزوده میشود.حج شما ملت بزرگ کمک به یکدیگر است،کمک به آزادیخواهان است.

اینجانب لازم میدانم تقدیر کنم از آن زندانی (مهدی فراحی)که زیر شکنجه فریاد بر آورد”مرگ بر خامنه ای”چرا که مردم به خوبی میدانند مسبب این همه فشار و شکنجه کیست که اگر غیر از این بود کسی یزید را لعنت نمیکرد چرا که او نبود که آب را بر حسین بست و اهل بیتش را کشت بلکه عبید الله و عمر سعد و خولی و شمر بودند اما لعنت ابدی برای یزید است.

امروز بیشتر از هر زمان دیگر اتحاد ما ملت بزرگ راهگشای آینده است.از هرگونه همکاری با این رژیم ضد بشر پرهیز کنید و بکوشید صدایتان را به گوش جهانیان برسانید.

علی اکبر نیکبخت ۹۵/۱۰/۱۷

Print Friendly, PDF & Email