رفسنجانی‌ “مهره ی شماره ۲ ” نظام مرد

رفسنجانيرفسنجانی‌ که در ۳۸ سال گذشته در تمامی‌ جنایات رژیم جمهوری اسلامی نقش بلا منازعی داشت مرد. او که مغز متفکر نظام جهل و جنایت رژیم بود ، نقطه امید و تکیه گاه همه ی مماشات گران غربی در رابطه با ایران به حساب می‌‌آمد . رفسنجانی‌ اولین با ر در سال ۶۳ در خطبه‌های نماز جمعه اعلام کرد که تضمین امنیتی‌ِ جمهوری اسلامی بمب اتم است و از آن به بعد میلیارد‌ها دلار ثروت ملی را در چاه بمب اتم سرازیر کرد . قبل از آن او به عنوان فرمانده کلّ قوای مسلح طی ۸ سال جنگ خانمان سوز بخش عظیمی‌ از حرث و نسل ملت ایران را به با د داده بود. او یکی‌ از طرفداران سرسخت شکنجه در زندانها و یکی‌ از مهره‌های اصلی‌ پشت پرده قتل عام سال ۶۷ بود .
قتلهای زنجیره‌ یی تمامأ به دستور و زیر نظر مستقیم او بر نامه ریزی و اجرایی میشد

خبر مرگ او بی‌ شّک دلهای همه ی آزادیخواهان را شاد خواهد کرد .افسوس اما از این بابت است که چنین مهره ی جنایت کاری بدون محاکمه به زیر خاک رفت .
بی‌ شک مرگ چنین مهره ی تعیین کننده‌ای سرنگونی رژیم را چند گام کیفی به جلو می‌‌اندازد.

Print Friendly, PDF & Email